Dostavba a rekonstrukce nádraží v Brně

Dostavba a rekonstrukce nádraží Brno.

 nezávislý pohled na brněnské dopravní dilema
Odsun versus přisunutá poloha. návrh řešení | podrobnosti | dopravní vazby | fakta a názory
- Má-li dostavba vzniknout na nezastavěném místě, pak se
nabízí využít volnou plochu na jihozápad od nádraží.
- Jako výchozí bod odbavovacího koridoru přichází v úvahu
prostor vedle pošty, kde se uzavírá uskupení nádražích budov.
- Pro přístup z jižní strany je výhodná vyvýšená poloha
kolejiště, jehož podnož může být místem pro vybudování odpovídající vybavenosti, v blízkosti ploch vhodných k parkování.
- Navrhované úpravy nemění siluetu památkově chráněného
objektu a navíc lze uvolnit kusá nástupiště z pozdější doby.
- Práce na přestavbě nádraží by zásadně nemusely omezit
jeho provoz.
[CNW:Counter]  připravil Jan Tomášek ©  nadrazi.brno-online.cz