Dostavba a rekonstrukce nádraží v Brně

Dostavba a rekonstrukce nádraží Brno.

 nezávislý pohled na brněnské dopravní dilema
Odsun versus přisunutá poloha. návrh řešení | podrobnosti | dopravní vazby | fakta a názory
U spojení původní železnice s kolejištěm dostavby nelze předpokládat komplikace ve směru Břeclav, ale na
opačnou stranu se otevírají možnosti nejméně dvě.
Bližší varianta
- Méně nákladné řešení by představovala poměrně krátká
odbočka z trati ze směru Česká Třebová.
- Za těchto okolností není nezbytná současná změna celé
železniční sítě.
Vzdálenější varianta
- Představa ještě ucelenějšího uspořádání dopravy ve městě
se rýsuje v případě vybudování podzemního spojení až do průsečíku železničních tratí v Černovicích.
- Takto vzniká optimální napojení stanice ze všech směrů.
- Stavba tunelu, vedeného pravděpodobně v ose ulice
Křenová, by navíc mohla směřovat i k využití v městské dopravě, například pro podpovrchovou tramvaj.
[CNW:Counter]  připravil Jan Tomášek ©  nadrazi.brno-online.cz