Nádraží Brno. Návrh řešení v přisunuté poloze.
Dostavba a rekonstrukce nádraží v Brně

Dostavba a rekonstrukce nádraží Brno.

 nezávislý pohled na brněnské dopravní dilema
Odsun versus přisunutá poloha. návrh řešení | podrobnosti | dopravní vazby | fakta a názory
Zde se představuje možný způsob řešení železničního uzlu
v Brně, který počítá s rozvojem dopravy v rámci zavedeného nádraží v centru města.
Návrh má následující atributy:
- Nástupiště ve dvou výškových úrovních.
Původní nástupiště hlavního nádraží doplněná nástupním prostorem pod povrchem, vhodným pro vysokorychlostní dálkovou dopravu.
- Podchodová odbavovací hala, která by zpřístupňovala
obě úrovně stanice a zároveň vytvářela spojnici mezi historickým a jižním centrem města.
[CNW:Counter]  připravil Jan Tomášek ©  nadrazi.brno-online.cz